Privacy

INFORMATIEVEILIGHEIDS- EN PRIVACYBELEID

Vanuit onze visie en de bekommernis om de dagelijkse zorg voor kind(eren) hechten alle campussen van de Scholengemeenschap Sint-Paulus veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor hebben we een beleidsplan opgesteld dat u hieronder kan raadplegen. We verzamelen en verwerken deze gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met aandacht voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. We streven continu naar verbetering om een veilige informatieomgeving te creƫren en persoonsgegevens te beschermen conform de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

In het bijzonder willen we de gegevens beschermen tegen verlies, lekken (gegevens in verkeerde handen), foutieve gegevens, onterecht inkijken.

 

Copyright @ All rights reserved

CONTACTGEGEVENS


Coƶrdinerend directeur

Jean-Marie Noreillie

Stationsstraat 85

8790 Waregem

info@sgsintpaulus.be