team STEM staat voor een geïntegreerde aanpak van
wetenschappen (Sciences), techniek en technologie (Technology)
en wiskunde (Mathematics). De E van 'Engineering' is
er voor toegepast probleemoplossend onderzoek. Als vierde
component is dit meteen het cement dat de drie overige verbindt.

STEM


  • Een uitdagende werkwijze om leerlingen in een aantal bestaande vakken aan te zetten tot zelfstandig nadenken over een 'uit het leven gegrepen' probleem.
  • In projecten onder leiding van een leraar-coach.

ALLE SCHOLEN IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP SAMEN


  • Een STEM-team met leraren uit alle scholen van de scholengemeenschap. 'Together Everyone Achieves More'.
  • We maken werk van gezamenlijke STEM-Projecten.
  • We delen expertise en infrastructuur.